मंत्र १०

1. खरी विद्या विकसित करण्याची पद्धत
2. खरी विद्या अविद्येपेक्षा वेगळा परिणाम निर्माण करते.
3. धीर व्यक्ती कडून प्रशिक्षण घेणे. धीर – जो अविद्येने विचलित होत नाही.
4. खरी आणि भ्रमित टाकणारी विद्या यांच्यातील फरक
5. भौतिक जीवन – अपायकारक सौदा
6. भौतिक ज्ञानाचे सर्व रूपे – भगवंतांच्या माया शक्तीचे प्रकटी करण
7. पाश्चात्य शिक्षण पद्धती – आध्यात्मिक चेतना कत्तल करणारे
8. अविद्येचे परिणाम